https://www.theloadguru.com/what-is-xdr/
Послуги
Всі

Адвокатські послуги

Компанія LPGROUP представлена також і висококваліфікованими адвокатами, які мають великий досвід судової практики ведення господарських, цивільних, адміністративних, корпоративних, земельних, сімейних, кримінальних та інших судових справ. Адвокати Компанії LPGROUP гарантують високопрофесійний рівень підготовки та ведення судових справ, повну інформованість про хід ведення судового процесу, конфіденційність. Грамотна робота наших адвокатів дозволяє розраховувати на гарантоване вирішення Ваших проблем і завдань.

Перш за все, слід зазначити, що надання юридичних послуг адвокатами має певні переваги. Ці переваги, у першу чергу, стосуються питань забезпечення конфіденційності під час надання юридичних послуг, якості цих послуг, оперативності їх надання, захисту інтересів клієнта. Вони закріплені на законодавчому рівні, забезпечені державою, аж до переслідування в кримінальному порядку, визнані на міжнародному рівні й підкріплені практикою міжнародних судових установ, зокрема практикою Європейського суду з прав людини. Слід також зазначити, що адвокатська діяльність – це єдина форма надання юридичних послуг , яка прямо передбачена і регламентується законами України, зокрема Конституцією України та Законом України «Про адвокатуру». Таким чином, співпрацюючи з адвокатами Компанії LPGROUP, Ви отримуєте наступні переваги:

Таким чином, співпрацюючи з адвокатами Компанії LPGOUP, Ви отримуєте наступні переваги:

  • Адвокат, надаючи Вам юридичні послуги, має право і можливість збирати необхідну інформацію та відомості, які можуть бути використані як докази в цивільних, господарських, кримінальних справах і в справах про адміністративні правопорушення. При цьому, законодавство встановлює обов’язок посадових осіб за запитом адвоката надавати документи або їх копії, забезпечити можливість ознайомлення з документами, а також право адвоката одержувати письмові висновки фахівців з питань, які потребують спеціальних знань, опитувати громадян.
  • Адвокат надаючи Вам правову допомогу зобов’язаний дотримуватися етичних норм професійної діяльності – Правила адвокатської етики, затверджені Вищою кваліфікаційною комісією адвокатури при Кабінеті Міністрів України, зокрема, дотримуватися принципів незалежності, компетентності, конфіденційності, домінантності Ваших інтересів.
  • За створення перешкод до здійснення адвокатської діяльності, порушення встановлених законом гарантій адвокатської діяльності та професійної таємниці передбачена кримінальна відповідальність (ст. 397 Кримінального кодексу України).
  • Процесуальне законодавство України відносить витрати з оплати Вами послуг адвоката до складу судових витрат з подальшим їх відшкодуванням за рахунок протилежної сторони, що не відбувається у випадку оплати послуг юридичної фірми чи юриста – підприємця, дана обставина також підтверджується відповідними листами Вищого господарського суду України.
  • Адвокат не може бути допитаний в якості свідка з приводу того, що йому стало відомо при здійсненні професійної діяльності, надаючи Вам юридичні послуги. На відміну від інших юристів, адвокату заборонено розголошувати відомості, що становлять предмет адвокатської таємниці.
  • Документи, пов’язані з наданням адвокатом Вам юридичних послуг не підлягають огляду, розголошенню чи вилученню. Завдяки особливому процесуального статусу, адвокат має встановлену законом можливість забезпечити належне збереження Ваших документів та інформації. Зміст Ваших відносин з адвокатом, а саме питання, з якими Ви звертаєтеся до адвоката, суть консультацій, порад, роз’яснень та інших відомостей, отриманих адвокатом при здійсненні своїх професійних обов’язків, є адвокатською таємницею. При цьому адвокату, помічнику адвоката забороняється поширювати відомості, які є предметом адвокатської таємниці, і використовувати їх у своїх інтересах, в інтересах третіх осіб.
  • На відміну від інших юристів, Адвокат має право здійснювати захист Ваших прав як підозрюваного (підсудного) у кримінальних справах з усім обсягом повноважень, які належать захиснику у кримінальному процесі.
Dada