https://www.theloadguru.com/what-is-xdr/
Послуги
Всі

Супровід бізнесу

Компанія LPGROUP надає професійні правові послуги для юридичних осіб, спираючись на обширну юридичну практику і професійну команду фахівців у різних сферах права, забезпечуючи повну конфіденційність договірних відносин з клієнтом. Одним з напрямів нашої діяльності є юридичний супровід суб’єктів господарювання у формі Абонентського обслуговування.

Абонентське обслуговування клієнтів включає всі види юридичних послуг, у тому числі:

  • усне і письмове консультування з питань господарської діяльності клієнта, підготовку висновків з питань застосування чинного законодавства з метою захисту його законних інтересів і прав;
  • розробку та правовий аналіз всіх видів договорів, контрактів, угод та інших юридичних документів;
  • інформаційна підтримка бізнесу клієнтів ( законодавча документація, консультації);
  • допомога у підготовці проектів локальних нормативно-правових актів підприємства Замовника;
  • правове забезпечення трудових відносин;
  • участь у переговорах при укладанні договорів, при вирішенні розбіжностей у зв’язку з невиконанням або неналежним виконанням договорів;
  • представлення інтересів Клієнта в стосунках з державними органами, відомствами і організаціями, посадовими особами, юридичними та фізичними особами;
  • правове забезпечення господарських угод; підготовку позовних заяв, скарг, претензій, клопотань і інших процесуальних документів;
  • підготовку експертних висновків з правових питань, пов’язаних з діяльністю підприємств і організацій;

Перевагою правового супроводу бізнесу у формі абонентського обслуговування є гарантоване своєчасне отримання кваліфікованої юридичної допомоги за фіксовану щомісячну абонентську плату.

 

Уклавши договір на абонентське юридичне обслуговування, Клієнт отримує беззаперечні переваги у порівнянні з роботою штатних юристів компанії:

Професіоналізм: Ви наймаєте цілу команду висококласних юристів, що спеціалізуються в різних галузях права, що дозволяє якісно та комплексно запобігти ускладнень або вирішити практично будь-які виникаючі у Вас проблеми;

Безперервність і своєчасність: Компанія LPGROUP ніколи не захворіє, не піде у відпустку і не звільниться, маючи у своєму арсеналі всі доступні клієнту засоби і способи зв’язку;

Конфіденційність: Компанія LPGROUP ніколи не порушить Вашу комерційну таємницю, не розкриє конфіденційну інформацію і не перейде до Ваших конкурентів, тому що це для нас – кінець бізнесу і втрата іміджу, заробленого роками чесної праці багатьох людей;

Економічність: відсутність витрат (заробітна плата + податки, лікарняні листи, відпустки, канцелярське приладдя, приміщення, телефонні переговори, соцпакет), крім витрат на абонентське обслуговування, що списуються на собівартість і зменшують оподатковуваний прибуток. Крім того, послуги, що не входять в пакет абонентського обслуговування, надаються клієнтам за зниженими ставками;

Пріоритетність: завдання Клієнта виконуються в пріоритетному порядку перед завданнями, що надійшли від інших осіб. Мета Компанії LPGROUP – це забезпечення договірної дисципліни, захист майнових і особистих немайнових прав, фінансово-економічних інтересів клієнта шляхом попередження непродуктивних витрат і втрат, ефективна робота організації.

Dada